Κατά την εγκατάσταση του συστήματος συναγερμού είχαν ζητηθεί και καταγραφεί από την ΔΡΑΣΙΣ SECURITY τα τηλέφωνα ειδοποίησης. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού σας το Κέντρο Λήψης Σημάτων της ΔΡΑΣΙΣ SECURITY άμεσα αναλαμβάνει να σας ενημερώσει. Εάν λοιπόν έχει αλλάξει κάτι στα τηλέφωνα ειδοποίησης που είχατε δηλώσει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να τροποποιήσουμε την λίστα σας.

Θέλω να ενημερώνομαι για θέματα ασφαλείας